Budget coach

Voor particulieren

Voor particulieren:

 

De inzet van een budgetcoach kan diverse redenen hebben. Het kan zijn dat u even geen overzicht meer hebt over uw inkomsten en uitgaven of dat u door omstandigheden met uw inkomsten achteruit bent gegaan.

 

Nog vervelender is dat u moet constateren dat u uw lopende financiële verplichtingen met moeite of, nog vervelender, helemaal niet meer kunt voldoen. Elke situatie is dan ook anders.

Ook de hogere woonlasten, belastingen en zorgverzekeringen veroorzaken vaak sneller financiële crisissituaties, geven een hoop stress en de relatie komt onder druk te staan. Dit opgeteld met een steeds complexere verharde samenleving betekent dat steeds meer Nederlanders hulp nodig hebben op financieel economisch terrein.

 

Dit is dan ook in zijn geheel geen schande en wij gaan hier dan ook respectvol en met de nodige discretie mee om.

Samen met u zijn wij dan ook pas tevreden als wij ons doel hebben bereikt.

Hieronder diverse taken die ik als gediplomeerd budgetcoach uitvoer:

 • Het uitzoeken en ordenen van uw administratie.

 • Beoordeling van uw financiële situatie en desgewenst schuldeisers schriftelijk of telefonisch benaderen. (dit betreft geen schuldhulpverlening)

 • Eventueel inkomens verrijkende maatregelen aanvragen, zoals belastingteruggave, eventuele persoonlijke subsidies, toeslagen of gemeentelijke voordelen.

 • Het benaderen van de deurwaarder, advocatuur of juristen wat betreft zaken die met uw administratie en financiën te maken heeft.

 • Het adviseren in besparende maatregelen.

 • Het eventueel vergroten van zelfredzaamheid en zo nodig assertiviteitstraining adviseren.

 • Het opstellen van een budgetplan

 • Het opzetten van een voor u gangbare administratie

 • Het opstellen van een verkort plan van aanpak, de strategie die gevolgd gaat worden.

 • U coachen hoe om te gaan met de nieuwe situatie

 • Indien noodzakelijk een brug slaan naar overige professionele dienstverleners zoals dan maatschappelijk werk, verslavingszorg, leger des heils, of bijvoorbeeld bewindvoering. Indien schuldhulpverlening van toepassing is zijn wij bevoegd deze werkzaamheden te mogen uitvoeren. (Klik hier voor de toelichting)

Budgetcoaching dient u niet te verwarren met budgetbeheer, of onder bewindstelling waarbij derden de financiën beheren. U blijft dus zelf de regie houden over uw eigen inkomsten, echter zullen wij u coachen en adviseren op administratief en financieel gebied.

Onze diensten zijn laagdrempelig en de gesprekken vinden plaats op de privésituatie. Het eerste oriënterend kennismakingsgesprek is altijd gratis en kan telefonisch maar het liefst via videochat uitgevoerd worden.

Naast de privacy die wij dienen te waarborgen moeten ook wij ons houden aan het AVG en de geheimhoudingsplicht. Tevens krijgt u te maken met een gediplomeerd budgetcoach / schuldhulpverlener.

 

Wij volgen de NEN ISO 8048 CODE en staat borg voor deskundigheid,vertrouwen en kwaliteit. Eveneens zijn wij op korte termijn lid van een brancheorganisatie en staan wij dan ook borg omtrent een professionele klachtenprocedure.

Naast circa 20 jaar in loondienst gewerkt te hebben ben ik vanaf 1994 ondernemer. De laatste 10 jaar heb ik als zelfstandige maatschappelijke dienstverlening uitgevoerd binnen de verhuursector. Heb dus met de klompen in de modder gestaan en weet ondertussen hoe de hazen lopen.

  

Mijn tarieven vindt u door hier te klikken.