Budget coach

Voor verhuurders:

 

Voorkoming huisuitzetting/huurachterstand

Geschikt voor zowel particuliere als

commerciële verhuurder.

Huurachterstand bij uw huurder(s) al of niet in combinatie met problematische schulden, kan uw bedrijf grote economische en financiële schade veroorzaken. Nog vervelender wordt het als u met een uitzettingsprocedure te maken krijgt. Los van de vaak hoge gerechtelijke-/buitengerechtelijke kosten die hiermee gemoeid gaan kunt u doorgaans pas een procedure opstarten indien de huurachterstand 3 of meer maanden bedraagt.

Naast vaak een verstoorde verstandhouding tussen verhuurder en huurder hebben beide partijen veel tijd verloren om naar een oplossing te zoeken die acceptabel zou kunnen zijn voor beide partijen. Niet voor niets pleit het VNG (Vereniging voor Nederlandse gemeenten) voor vroeg signalering omtrent nog onzichtbare maar oplosbare schuldenproblematiek. Dit met als voordeel dat de financiële problemen tijdig kunnen worden opgepakt.

Even een concreet voorbeeld: Uw huurders hebben bij u een huurachterstand van 1 maand en betaalde men de 4 maanden hiervoor de huur niet voor de afgesproken datum conform huurovereenkomst. De volgende stap van huurder kan divers zijn. Een tweede maand huurachterstand is te verwachten maar nog vervelender is dat de huurder gaat “Slepen”. Dit betekent dat de huurder telkens een deel van de huur zal voldoen met als gevolg grote irritatie voor u als verhuurder en extra werk voor de boekhouding.

 

De oorzaak van het niet nakomen van de verplichtingen van de huurder kan bijvoorbeeld liggen in het feit dat 1 inkomen is weggevallen, of de huurder is door omstandigheden in de WIA terecht gekomen.

Het is aan ons om het geschonden vertrouwen ten aanzien van verhuurder zo snel mogelijk te herstellen. Hiervoor kunnen wij diverse tools inzetten, zoals bijvoorbeeld een schuldensanering, bemiddeling, adviezen, budget coaching. De inzet betreft het gestelde doel op een sociale respectvolle wijze bereiken binnen het minnelijke traject. Tevens worden er naast het lopende huurcontract extra afspraken gemaakt en dit betreft telkens maatwerk. Vanzelfsprekend wilt u als verhuurder niet nogmaals verrast worden.

Naast de specialistische HBO opleiding als schuldhulpverlener/budgetcoach heb ik 10 jaar ervaring in de verhuursector. Ik ken dus de klappen van de zweep en weet waar de valkuilen zitten. Een solvabele nette goede huurder vinden is al een vak apart, echter is het vaak nog lastiger beide partijen tevreden te houden.

Hoe verloopt het draaiboek?

  • Overleg met verhuurder/opdrachtgever. Hierbij worden de strategie en de mogelijkheden besproken. Getracht wordt om binnen alle interventies “voorkoming woninguitzetting” (en huurachterstand) dit proces zo snel mogelijk op te starten.

  • Informatief-/aanmeldingsgesprek met huurder, direct hierop volgend binnen uiterlijk enkele dagen intake- interventiegesprek. Situatie/strategie huurder(s) wordt in kaart gebracht en worden eventuele mogelijkheden met huurder besproken.

  • Overleg huurder/verhuurder over de toe te passen strategie en aanbevelingen plan van aanpak de crisissituatie tot een positief resultaat te lijden. De huurachterstand van de huurder(s) wordt voldaan en/of er wordt een betalingsregeling getroffen. Inzet is dat de lopende betaalverplichtingen door huurder gecontinueerd blijven. Indien bemiddeling zonder resultaat zou blijven wordt de opdrachtgever tijdig geïnformeerd en zal desgewenst de huurder(s) doorverwezen worden naar overige specialisten.

  • Herstel vertrouwen, een eventuele nieuwe (huur) overeenkomst of overige afspraken wordt ondertekend op kantoor of privéadres verhuurder. Eindresultaat tevreden verhuurder/huurder, lagere onkosten en geen tijdsverspilling voor verhuurder. Betaalverplichtingen huurder worden opnieuw geüpdatet eventueel aangepast en begint met een nieuw hersteld vertrouwen.

Voor tarieven klik hier.