Incasso Sociaal

Duurzaam  -  Integer  -  Vertrouwd

Onze policy is gericht op sociaal verantwoord incasseren. Dit betekent dat wij de debiteuren op een respectvolle en positieve wijze benaderen en in dialoog blijven met als resultaat een zo hoog mogelijke score binnen het minnelijke traject.

Met een niet minnelijke traject is noch de schuldeiser, noch de schuldenaar gebaat. Dit is bezien vanuit  het oogpunt van kosten en tijd voor beide partijen en om tevens de (schuldenaar) debiteur te beschermen tegen nog hogere kosten en schulden.

 

Wij bieden de schuldenaar dan ook desgewenst kosteloze bijstand voor schuldhulpverlening. Onze taak is om vroeg signalering te herkennen en desgewenst de debiteur optimaal te adviseren en eventueel door te verwijzen.​

Wij houden wij ons aan de gedragscodes – modules wet Integrale Schuldhulpverlening nieuwe stijl conform de NEN 8048 normen. In combinatie met de HBO studie Schuldhulpverlening/budgetcoach garandeert dit de juiste integriteit en betrouwbaarheid.

Helaas zijn wij nog te kort bezig aanspraak te mogen doen op ons toekomstige Keurmerk echter is het aan ons om deze in de toekomst met trots op onze website te mogen afbeelden.

Wij behartigen dan ook de belangen van de schuldeiser en bewaken tevens de belangen van de schuldenaar (debiteur).

Zo zullen wij nooit overgaan tot het innen van niet rechtsgeldige vorderingen of bijvoorbeeld  problematische vorderingen aan derden doorverkopen. Echter dienen wij ons doel niet uit het oog te verliezen en dit is het innen van de vordering.​

Het niet minnelijke traject zal dan ook tot een minimum worden beperkt met voor beide partijen een win – win situatie. Wij zijn dan ook een hulpverlenende instantie waarbij het menselijke centraal staat.​