Ik ben opdrachtgever

U bent opdrachtgever:​

Lees a.u.b. eerst onderstaande zeer belangrijke informatie!​

Incasso werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van “No cure no Pay”. Indien wij er niet in slagen uw vordering te incasseren betaalt u dus geen enkele of verborgen kosten.

Slagen wij er wel in uw vordering te incasseren dan krijgt u de 100% vordering uitgekeerd op de door u aangegeven bankrekening. De incassokosten volgens de W.I.K (Wet Incassokosten) worden door de debiteur aan ons kantoor betaalt en zijn bestemd voor de door ons uitgevoerde werkzaamheden.​

Mochten wij er niet in slagen de vordering voor u te incasseren dan zullen wij met u overleggen hoe nu verder. Hierbij zijn twee opties, optie 1 is de opdracht intrekken en betaalt u geen kosten,of optie 2 is het dagvaarden van de debiteur.​

Deze laatste werkzaamheden worden uitgevoerd door de deurwaarder en deze neemt het dossier van ons over. U hoeft dus niet nogmaals alle producties aan de deurwaarder te verzenden.

Dit is op geheel onafhankelijke basis en het staat u uiteraard vrij welke deurwaarder dan ook te benaderen. In dat geval sturen wij alle producties digitaal naar het door u opgegeven deurwaarderskantoor.​

Het minnelijke traject (zonder rechter);

1. U vult het online opdrachtformulier in. Via dit formulier kunt u bijlagen meesturen zoals de factuur, de door u verzonden herinnering en bijvoorbeeld eventueel het verweer van de debiteur. Wij zullen deze producties behoudens het weekend en feestdagen binnen 24 uur proberen te beoordelen.           

 

2. Na bestudering en goedkeuring zullen wij de casus zo snel mogelijk in portefeuille nemen,  de debiteur benaderen en u als opdrachtgever zo snel mogelijk berichten. Indien wij uw vordering afwijzen zullen wij dit in alle gevallen schriftelijk motiveren.​

3. Indien de debiteur de factuur niet tijdig voldoet, ontvangt men hierna nog een aanmaning waarbij men dan wel de incassokosten aan ons verschuldigd is. (Wet Incassokosten)​

 

4. Afhankelijk van de casus blijven wij met de debiteur in contact en zullen wij desgewenst tevens met u overleggen om een maximaal resultaat te kunnen bereiken met voor beide partijen een win – win situatie. Naast de digitale mogelijkheden en de post voeren wij ook huisbezoeken uit.​

 

5. Wij streven erna een zo hoog mogelijk percentage binnen het minnelijke traject te kunnen afhandelen. Dit om kosten, tijd en vooral veel energie voor beide partijen te besparen