Incasso kosten

 

Incasso kosten

 

Vanaf 1 juli 2012 gelden wettelijke regels voor wat betreft de maximale hoogte van (buitengerechtelijke) incassokosten. Ook geven de regels aan wanneer er incassokosten mogen worden berekend. Hieronder ziet u hoe hoog de incassokosten in percentages mogen zijn. (Zie tevens Art. 6:96 in het Burgerlijk Wetboek)

   Over de eerste € 2.500,-                maximaal 15% incassokosten.

   Over de volgende € 2.500,-           maximaal 10% incassokosten.

   Over de volgende € 5.000,-           maximaal 5% incassokosten.

   Over de volgende € 190.000,-       maximaal 1% incassokosten.

(Met een maximum van € 6.775,- aan incassokosten) 

Het wettelijk minimumbedrag aan incassokosten bedraagt echter € 40,- en gaat om rekeningen die lager dan € 267,- zijn. Hierbij is het percentage dus hoger dan de genoemde 15%. 

BTW regelgeving: 

Indien de schuldeiser btw-plichtig is, zoals bij de meeste bedrijven het geval is, dan hoeft de schuldenaar (debiteur) de btw over de incassokosten niet te betalen. Indien de schuldeiser niet btw- plichtig is dan dient de schuldenaar de btw over de buitengerechtelijke kosten wel te voldoen.

Regelingskosten:

 

Indien er een betalingsregeling tot stand is gekomen worden er regelingskosten in rekening gebracht. Dit is alleen het geval als er daadwerkelijk een betalingsregeling tot stand is gekomen tussen de schuldeiser en schuldenaar (debiteur) Deze kosten bedragen € 2,90 per maand.

 

Kosten deurwaarder:

 

Indien een deurwaarder van toepassing zou zijn worden deze kosten door de deurwaarder zelf gefactureerd. In het Besluit tarieven ambtshandeling gerechtsdeurwaarders is vastgelegd welke kosten de deurwaarder voor ambtshandelingen in rekening mag brengen. De laatste tarieven kunt u hier vinden .