Schuldhulpverlening

Ik wil hulp bij mijn schulden

Ik wil hulp bij mijn schulden.

Betalingsachterstanden leiden vaak tot stress en veroorzaken spanningen binnen uw werkkring en/of relatie. Het is absoluut geen schande om hulp te vragen als uw financiële problemen u teveel worden.

Wij zijn een professionele gediplomeerde budget coach schuldhulpverleningsorganisatie en hebben de juiste expertise om u verder te kunnen helpen. Wij volgen de Gedragscodes en modules Wet Integrale Schuldhulpverlening nieuwe stijl NEN 8048- normen als uitgangspunt van onze kwaliteitseisen.

 

Afhankelijk van de situatie kunnen wij een goede inschatting maken betreffende alle mogelijkheden binnen het schuldhulpverleningstraject.

Conform de wet op het consumentenkrediet Art. 47 & 48 is het ons niet toegestaan kosten in rekening te brengen voor schuldhulpverlening. Wat deze diensten betreft bent u ons dus niets verschuldigd en is dus gratis!

Opgelet! In de meeste gevallen zal het gaan om een verkort, helder advies en wordt er in plaats van een plan van aanpak een verkort advies gegeven. Dit om u zo goed mogelijk maar vooral sneller verder te kunnen helpen. Dit verkort advies kunt u desgewenst gebruiken bij de gemeente, stadsbank of andere instantie die schuldhulpverlening eveneens mogen uitvoeren. 

 

Voor uitgebreide schuldhulpverlening kunt u terecht bij uw gemeente, stads- of kredietbank, advocatuur, bewindvoerders of deurwaarders. Schuldhulpverlening bij de gemeenten of stads-/kredietbank is meestal gratis. Bij de overige instanties dient u meestal te betalen, onder bepaalde condities en voorwaarden kan er echter een aanvraag gedaan worden via de bijzondere bijstand van uw gemeente.

Opgelet! Alleen indien u alle relevante informatie aan ons verstrekt en alleen indien u bereid bent mee te werken kunnen wij u van dienst zijn. Vanzelfsprekend bent u tot niets verplicht en geldt dit voor elke minnelijke (niet gerechtelijke) traject/oplossing. Wij raden u echter aan om bij financiële problemen wel in actie te komen en ons kantoor te benaderen.

 

Wat betreft de door u verstrekte gegevens dienen wij ons te houden aan de gedragscode en het AVG (Wet op de Privacy) Onder geen enkele voorwaarden worden, zonder uw toestemming, uw gegevens met derden gedeeld.

Hoe verloopt het verder nadat u zich heeft aangemeld?

1. Informeel aanmeldingsgesprek. (Telefonisch of via videochat) Indien noodzakelijk zullen wij u verzoeken een online formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Afhankelijk van de situatie kunnen wij u zo nodig eerst doorverwijzen naar andere specialisten zoals de dienst schuldhulpverlening van uw eigen gemeente, maatschappelijk werk, verslavingszorg of anders. 

                                                       

2.  Afhankelijk van de situatie volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek geven wij u een verkort en helder advies. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een crises situatie zoals huisuitzetting, afsluiting gas of elektra zullen wij proberen u zo goed mogelijk verder te helpen.