Ik ben debiteur

Ik ben debiteur.

Vragen en antwoorden debiteuren:

Ik heb van uw kantoor een factuur/herinnering ontvangen, moet ik extra kosten betalen? 

Nee, als u -nadat u de eerste aanmaning heeft ontvangen hetzij op tijd alsnog tot een correcte betaalwijze over gaat- betaalt u geen WIK (Wet Incassokosten) of overige kosten. Als u de vordering niet binnen de deadline van de eerste herinnering voldoet bent u ons wel kosten verschuldigd. (Klik hier voor de hoogte hiervan). Als u ook de tweede en laatste aanmaning negeert en als u ook niet bereid bent tot enige medewerking om een oplossing te zoeken is de kans aanwezig dat u gedagvaard zult worden. Deze kosten zijn vele malen hoger dan de Incassokosten en zullen door de tegenpartij op u worden verhaald.

Ik kan door omstandigheden de vordering niet voldoen, wat zijn hiervan de consequenties?

Niets doen is ten strengste af te raden, overleggen is aan te raden. Wij zullen altijd proberen er samen met u uit te komen; zonder uw medewerking gaat het echter niet lukken.

Kan er loon of bankbeslag gelegd worden op mijn inkomen of bankrekening?

Nee, alleen de deurwaarder heeft deze bevoegdheid en wij zijn hiertoe niet bevoegd. Gezien de vaak extreem hoge kosten aangaande deze beslagen is het ten strengste aan te raden dit soort situaties te voorkomen. Onze policy is dan ook om niet uw schulden door dit soort crisissituaties te verhogen maar om minimaal te stabiliseren.

Op welke manieren kan ik eventueel benaderd worden door uw kantoor?

Schriftelijk via de post en/of E-mail. Telefonisch of SMS. Via videochat of een huisbezoek.

Kan ik eventueel gespreid betalen?

Indien alle partijen hiermee akkoord gaan is dit geen pro - bleem echter willen wij wel wat meer achtergrondinformatie hebben.

Betaal ik extra kosten bij het gespreid betalen?

Ja, indien alle partijen akkoord gaan en u krijgt de mogelijkheid gespreid te mogen betalen dan betaalt u maandelijks € 2,90 extra regelingskosten. Deze kosten zijn wettelijk toegestaan en betaald u zolang de afbetalings- - overeenkomst loopt.

Moet ik ook Bureau-/dossier- of registratiekosten betalen?

Nee, sinds juli 2012 is de WIK (Wet Incassokosten) van kracht. Het incassokantoor mag slechts alleen de WIK kosten conform tabel in rekening brengen. Bureau-, dossier- of registratiekosten zijn kosten die bij de WIK Incassokosten inbegrepen zitten.

Kan ik te maken krijgen met dubbele incassokosten?

Nee, niet via ons kantoor en dit is bovendien niet rechtsgeldig. Indien de opdrachtgever reeds eerder bij derden geprobeerd heeft dezelfde vordering te innen dient hij/zij dit kort te sluiten bij zijn vorige incassokantoor en dit is niet uw probleem of risico.

Kan ik te maken krijgen met leges of informatiekosten?

Dit kan alleen indien het over bedrijven gaat zoals uittreksel /inzage van de Kamer van Koophandel of Kadaster echter strikt de kosten waarvoor is betaald en heeft de debiteur /schuldenaar recht op inzage van de kosten/bonnetjes/factuur.