U moet betalen

 

U moet betalen en u bent debiteur.

 

Het minnelijke traject;

 • Als u een factuur van ons kantoor heeft ontvangen raden wij u aan deze binnen de aangegeven termijn te voldoen of -indien noodzakelijk- zo snel mogelijk contact te zoeken met ons kantoor.

 • Indien u niet reageert op onze factuur en niet tot betaling overgaat zult u uiteindelijk geconfronteerd worden met buitengerechtelijke incassokosten. Deze bedragen minimaal€ 40,- (Zie tarieven incassokosten)

 • Indien u ook deze actie negeert dan is de kans aanwezig dat u gedagvaard zult worden en de schuldeiser en/of deurwaarder u aansprakelijk zal stellen voor alle gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten. Deze kosten kunnen erg hoog oplopen en het is voor alle partijen van groot belang om dit te kunnen voorkomen.

 • Indien u van ons een factuur heeft ontvangen is het wellicht mogelijk dat één van onderstaande situaties op u van toepassing zou kunnen zijn. Leest u dit a.u.b. goed door en wij verzoeken u vriendelijk als dusdanig te handelen.

 • 1. U heeft van ons een factuur ontvangen, u erkent de vordering en voldoet deze alsnog voor 100%. U wordt hierbij nog niet geconfronteerd met incassokosten en wij raden u dan ook aan om indien mogelijk  voor deze optie te kiezen.    

    

 • 2. U staat onder bewind, curatele of zit in een minnelijk- of WSNP traject. Wij zullen ons, in overleg met u, in verbinding stellen met de juiste bewindvoerder of curator om de vordering te bespreken en eventuele (nog) aanwezige betaalmogelijkheden in te kunnen schatten.                                                                                                   

 • 3. U wenst niet te betalen aangezien u van mening bent dat de vordering onterecht is. Indien u er absoluut van overtuigd bent dat u in uw recht staat en u daadwerkelijk gelijk heeft stuurt u ons per omgaande een korte reactie. Eventuele bijlagen kunt u tevens digitaal meesturen. Bij twijfel raden wij u aan een jurist of advocaat te raadplegen om vaak zeer hoge kosten te besparen. Gelijk hebben en gelijk krijgen is namelijk niet hetzelfde. Informatie via het juridisch loket, 0900 - 8020 is vaak de snelste methode; hiervoor betaalt u circa € 0,25 per minuut.

 • 4. U erkent de vordering maar heeft te weinig betalingsruimte de vordering/factuur in één keer te kunnen voldoen. Wij zullen u dan benaderen om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen en zullen wij in goed overleg met de schuldeiser(s) een betalingsregeling proberen te treffen. U betaalt in dat geval wel € 2,90 per maand extra regelingskosten. Dit heeft te maken met onze extra werkzaamheden. Dit is wettelijk toegestaan.

 • 5. U ontvangt de factuur/vordering maar onderneemt niets hetgeen te maken zou kunnen hebben met diverse omstandigheden zoals bijvoorbeeld langdurige opname ziekenhuis, of u bent bijvoorbeeld gedetineerd geweest. Indien u dit schriftelijk kunt aantonen zullen wij hier gepast mee omgaan. Wij mogen evengoed de belangen van opdrachtgever niet uit het oog verliezen waardoor het dan ook vaak maatwerk zal zijn.

 • 6. U heeft momenteel meerdere schulden, u weet niet hoe te handelen en u heeft geen overzicht meer over uw schulden. U overweegt een schuldhulpverlener te benaderen maar u weet niet hoe of u heeft last van schaamte. U bent van mening dat er sprake is van een problematische schuldenlast. U wilt kosteloze hulp voor de schuldhulpverlening en u wil meewerken om de factuur onder nog nader te bespreken omstandigheden te voldoen.

 

 • Mocht u met 1 van deze situaties te maken hebben dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit zo snel mogelijk te melden. Alleen op deze wijze kunnen wij u optimaal helpen.     

  

Formulier, kan niet de vordering voldoen.