Ik ben opdrachtgever

Vragen en antwoorden opdrachtgevers:

 

Wat zijn mijn kosten als ik via uw kantoor een oninbare vordering indien?

Wat het minnelijke traject betreft werken wij op basis van “No cure – No pay”.  Onze kosten verhalen wij op de debiteur op basis van de WIK (Wet Incassokosten)

Welke voordelen heb ik bij uw incassokantoor en bent u gecertificeerd?

In Nederland kan tot heden iedereen een incassokantoor beginnen. Echter doordat wij de benodigde expertise in huis hebben gezien de specialistische HBO opleiding van “Schuldhulpverlening” en “Budgetcoach”  volgen wij tevens de gedragsregels volgens het NVVK en het werk format wordt erkend door de “Recofa” ,  (Rechters – commissarissen inzake faillissementen.) De NVI certificering zal na het afleggen van de benodigde audits in een later stadium volgen en staat eveneens borg voor kwaliteit en vertrouwen. Vanaf dat moment mogen wij ons erkend incassokantoor noemen.

Wat wordt verstaan onder het minnelijke traject?

Bij het minnelijke traject is er geen rechter bij betrokken en betreffen alle (legale) (onder)handelingen met als doel uw vordering te kunnen incasseren.

Hoe verloopt de procedure vanaf het moment dat u de vordering in behandeling neemt?

De debiteur ontvangt van ons eerst de factuur van uw vordering. Betaalt men niet binnen 15 dagen dan krijgt men een tweede en tevens laatste brief. De debiteur dient dan wel de WIK incassokosten te voldoen. De debiteur krijgt dan 8 dagen de tijd om het gehele bedrag alsnog te voldoen. Mocht de debiteur beide aanmaningen negeren dan zal er telefonisch contact gezocht worden of er zal een huisbezoek plaatsvinden of er wordt via SMS of  videochat contact geprobeerd te maken. Elke vordering is maatwerk, echter blijven wij zoeken naar een oplossing tot tevredenheid van alle partijen. Ultiem zullen wij u adviseren de debiteur door de deurwaarder te laten dagvaarden; dit zal echter tot een minimum beperkt worden.

Worden alle vorderingen door uw kantoor in behandeling genomen?

Nee, indien wij het vermoeden hebben te maken te hebben met een niet rechtsgeldige vordering melden wij u dit. Er moet onder andere een direct verband zijn ten aanzien van uw vordering met het leveren van producten of diensten. Binnen 48 uur nadat u de vordering bij ons heeft ingediend zullen wij u berichten of wij de opdracht aannemen of niet.

Wat nu indien het u niet lukt de vordering binnen het minnelijke traject te kunnen incasseren?

In dat geval zullen wij met u overleggen hoe nu verder. Dit is maatwerk en elke zaak is verschillend. Indien u akkoord gaat kunnen wij het dossier overdragen aan een deurwaarders kantoor waar we mee samen werken. Vanzelfsprekend staat het u vrij om elke deurwaarder te kiezen die u wilt, echter dient u in dat geval zelf zorg te dragen voor het opnieuw aanleveren van alle gegevens/ producties.

Wat zijn mijn kansen indien de debiteur onder bewind of onder curatele staat, of failliet blijkt te zijn?

Indien dit van toepassing is nemen wij contact op met de bewindvoerder of curator. Hierna zullen wij u adviseren en zou het zo kunnen zijn dat u de vordering beter in kunt trekken wegens gebrek aan baten of zullen wij u een verzoek doen om mee te werken aan een betalingsregeling.

Welke kosten ben ik verschuldigd binnen het wettelijk traject?

Indien de casus door de deurwaarder wordt behandeld zal de deurwaarder zelf aangeven welke kosten u verschuldigd bent. Naast de griffierechten, bent u tevens de kosten verschuldigd voor het betekenen van de dagvaarding. Eveneens bent u kosten verschuldigd aan de deurwaarder voor zijn/haar werkzaamheden om uw vordering te kunnen incasseren. U dient er rekening mee te houden dat, indien de deurwaarder tot dagvaarden overgaat, hij/zij een deposito van u verlangt van voorgenoemde kosten. Deze kosten worden op de debiteur verhaalt, er is echter geen 100% garantie dat de kantonrechter dit ook toewijst.

Zijn er, naast de deurwaarder, nog andere mogelijkheden om mijn vordering te kunnen incasseren?

Ja, vanzelfsprekend kunt u terecht bij een jurist of advocaat, of wellicht kunt u gebruik maken van een rechtsbijstand verzekering. De deurwaarder is echter de specialist bij uitstek om vorderingen op professionele wijze en met de nodigde snelheid te kunnen incasseren. Ook de deurwaarder zal aangeven of hij/zij de vordering kansrijk ziet of niet, maar het resultaat zal uiteindelijk ervan afhangen hoe de rechtbank uw zaak interpreteert.

Hoe lang kan een gerechtelijke procedure duren indien mijn debiteur gedagvaard wordt?

Zowel u als de gedaagde partij heeft elk 3 x de mogelijkheid om te mogen reageren. Deze mogelijkheden worden aangeduid met “Conclusie van Antwoord” , “Repliek” en “Dupliek”. Vaak kunnen de afzonderlijke partijen ook uitstel aanvragen om een aantal weken later te mogen reageren. In het slechtste geval kan een procedure wel langer dan een jaar duren en in het meest gunstige geval enkele maanden. Een tussenvonnis komt ook regelmatig voor. Civiele procedures veroorzaken vaak veel stress, frustratie, ergernis en vooral niet te vergeten veel tijd en geld. Juist hierom zullen wij tot het uiterste proberen de vordering binnen het minnelijk traject te incasseren.

Hoe onderscheidt u zich van andere incassokantoren?

Wij proberen in alle gevallen opdrachten binnen het minnelijk traject af te handelen, dus zonder tussenkomst van de rechter. Tevens leggen wij onze nadruk op bemiddelen, de klant respectvol behandelen en het vertrouwen te winnen voor alle partijen. Een "Win - Win" situatie dus.