Budget coach

Voor werkgevers

Voor werkgevers:

 

Werknemers met financiële problemen kosten u als werkgever veel geld. Via een onderzoek van het Nibud blijkt dat bij een modaal salaris de schade voor 1 werknemer jaarlijks zelfs tot € 13.000,- kan oplopen. Vaak ontstaat er tevens een multiproblematiek zoals relatie of verslaving problemen. Maar liefst 62% van alle werkgevers krijgt te maken met werknemers met financiële problemen. Helaas zijn nog te weinig werkgevers zich bewust van deze hoge kosten en risico’s.

De kosten van een Budgetcoach staan dan ook niet in verhouding tot de financiële schade die per werknemer zou kunnen ontstaan. Onze diensten zijn laagdrempelig en de gesprekken vinden op het privéadres plaats. Het eerste oriënterend kennismakingsgesprek is altijd gratis en kan telefonisch of via videochat uitgevoerd worden.

Naast de privacy die wij dienen te waarborgen moeten ook wij ons houden aan het AVG en de geheimhoudingsplicht.

 

Tevens krijgt u te maken met een gediplomeerde  budgetcoach / schuldhulpverlener en volgen wij de ISO NEN CODE 8048 hetgeen borg staat voor deskundigheid, vertrouwen en kwaliteit. Eveneens zijn wij in de nabije toekomst lid van een brancheorganisatie en staan wij dan ook borg voor een professionele klachtenprocedure.

Na circa 20 jaar in loondienst gewerkt te hebben ben ik vanaf 1994 ondernemer. De laatste 10 jaar heb ik als zelfstandige maatschappelijke dienstverlening uitgevoerd binnen de verhuursector. Kan mij dus prima verplaatsen in zowel de werknemer als de werkgever. De strategie is dan ook om naast de opmaak van een budgetplan een verkort plan van aanpak te maken waar alle partijen baat bij hebben.   

Hieronder diverse taken die ik als gediplomeerd budgetcoach uitvoer:

 • Het uitzoeken en ordenen van uw administratie.

 • Beoordeling van uw financiële situatie en desgewenst schuldeisers schriftelijk of telefonisch benaderen. (dit betreft geen schuldhulpverlening)

 • Eventueel inkomens verrijkende maatregelen aanvragen, zoals belastingteruggave, eventuele persoonlijke subsidies, toeslagen of gemeentelijke voordelen.

 • Het benaderen van de deurwaarder, advocatuur of juristen wat zaken betreft die met uw administratie en financiën te maken heeft.

 • Het adviseren in besparende maatregelen.

 • Het eventueel vergroten van zelfredzaamheid en zo nodig adviseren van een assertiviteitstraining.

 • Het opstellen van een budgetplan

 • Het opzetten van een voor u gangbare administratie

 • Het opstellen van een verkort plan van aanpak, de strategie die gevolgd gaat worden.

 • U coachen hoe om te gaan met de nieuwe situatie.

 • Indien noodzakelijk een brug slaan naar overige professionele dienstverleners zoals maatschappelijk werk, verslavingszorg, Leger des Heils of bijvoorbeeld bewindvoering.

 • Indien schuldhulpverlening van toepassing is zijn wij bevoegd deze werkzaamheden te mogen uitvoeren. (Klik hier voor de toelichting)

Budgetcoach dient u niet te verwarren met budgetbeheer, of onder bewind stelling waarbij derden uw financiën beheren. U blijft dus zelf de regie houden over uw eigen inkomsten, echter zullen wij u coachen en adviseren op administratief en financieel gebied.

Mijn tarieven vindt u door hier te klikken.